10.31.2009

It's like falling in love

Jag svarade inte på frågan varför jag är fotograf när min handledare frågade. Inte för att jag inte vet, men för det ärliga svaret kändes för personligt där och då. Jag frågade Liam, skådespelare, samma fråga. Han var tyst en stund och sedan sa han det här:

"I act because I can express things I can't say in real life, I act to be happy and I act to move people to look at life in a new way . It's like falling in love, it's hard to put into words why it is what it is, but somehow you just know it completes you."

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.

3 comments:

Miss Upsey Daisy said...

Väldigt bra sagt. Bra svar dyker oftast upp lite för sent.. när man har funderat några varv. Även om man vet kan det vara svårt att just säga det i ord...

Anne said...

Beror på, ibland kommer orden direkt, ibland inte. Jag är nog generellt bättre i skrift än i tal.

Mård said...

Dåså=)