9.03.2007

Courage

Everyone has a talent,
what is rare is the courage to follow the talent
to the dark place where it leads.


Erica Jong

8 comments:

Lilltanten said...

Himla sant!

Peter Madison said...

Amen.

Anne said...

Känns så.

erik said...

Idag skrev jag "Jag har lärt mig varför så få tömmer sina resväskor på trygghet och säkerhet för att få plats med drömmar och mod". Vad som lärde mig det är vad Jong skriver med minsta möjliga antal ord och det blir så starkt då. Underbart.

Signe said...

avskyr ordet talang, men håller med om modet

Anne said...

Erik, svårare men lättare med en resväska fylld med drömmar och mod.

Signe, jag tror det finns något sant i att det vi ofta är mest rädda för att göra är det som vi någonstans vet att vi kan bäst.

Annika said...

Genialt uttryckt. Håller helt och hållet med.

Anne said...

Annika, moi aussi