6.08.2007

Annikas ledstjärnor

Annika skriver om sina ledstjärnor och det var tänkvärt. Citatet nedan är hämtat ur inlägget.

Det är tecken på bristande insikt att anklaga andra för sina olyckor och lidanden. Den som börjat komma till rätt insikt, anklagar ingen annan än sig själv, och den helt insiktsfulle anklagar varken andra eller sig själv...

Epiktetos

Det allra sista är också det allra svåraste.

2 comments:

Kerstin said...

Så sant, så sant...

Anne said...

True